Izstrādāt jaunu produktu. Izveidot jaunu departamentu. Uzbūvēt rūpnīcu. Slēgt nerentablu filiāli. Atvērt jaunu veikalu. Apmācīt darbiniekus. Modernizēt ražotni. Ieviest jaunas procedūras. Ieiet jaunā tirgū… Šādi un līdzīgi uzdevumi vispirms parādās biznesa plānos, mērķos un stratēģijās. Kad tie ir sekmīgi izpildīti, tos redzam uzņēmumu veiksmes stāstos un vadītāju CV.

Pārmaiņu projekti, attīstības uzdevumi, lielāki vai mazāki uzlabojumi ir daļa no uzņēmumu ikdienas. Taču bieži pārmaiņas uzņēmumā ir kā karsts kartupelis mutē – norīt to uzreiz nevar, turēt mutē ir sāpīgi, izspļaut arī negribas. Tieši tāpēc pārmaiņu vadība ir karsta tēma.

Iekšējās un ārējās pārmaiņas

Dabā pārmaiņas notiek nepārtraukti – mainās gadalaiki, un siltās dienas nomaina sals un sniegs. Mēs varam dusmoties par laika apstākļiem, bet būtu muļķīgi vainot ziemu par to, ka tā atnākusi.

Līdzīgi ir arī biznesā. Pārmaiņas uzņēmos var izraisīt dažādi faktori. Ir notikumi, kurus mēs nevaram ietekmēt, un mums atliek tikai reaģēt: normatīvo aktu izmaņas liek veikt pārkārtojumus ražošanā, mainīgā mode liek atteikties no novecojušiem produktiem, krīzes liek pārskatīt izmaksas un pārkārtot uzņēmuma darbību.

Daudzus izaicinājumus mēs izvēlamies paši. Analizējot aizgājušā gada rezultātus, mēs izvirzām sev mērķus meklēt jaunus tirgus, veidot reklāmas, piesaistīt klientus un uzlabot darbības efektivitāti. Kāda konkurenta neveiksme paver mums iespēju ieņemt jaunu tirgus nišu. Jaunas tehnoloģijas un darbinieku idejas rada iespēju izstrādāt nebijušus produktus un pakalpojumus.

Ārējo spēku izraisītas pārmaiņas ir labāk redzamas un objektīvi pamatotas, tāpēc tās ir vieglāk pieņemamas. Ar pašu iniciatīvām var būt visādi – reizēm tās iedvesmo, bet bieži pastāv liels kārdinājums neko nemainīt, un vēlme izbaudīt līdzšinējos apstākļus ir stiprāka.

Pārmaiņas uzņēmumā nav tik labi prognozējamas kā gadalaiku maiņa, tomēr ir skaidrs, ka tās bija, ir un arī būs. Tām ir vērts gatavoties, tāpat kā mēs gatavojamies ziemai. Pārmaiņas vienmēr rada nestabilitāti, tāpēc tās vadīt un īstenot ir daļa no vadītāja ikdienas.

Savlaicīga biznesa plānošana, tirgus izpēte un regulārs darbības pārskats var palīdzēt pamanīt iespējas un draudus un laikus sagatavoties nepieciešamajām pārmaiņām. Labā ziņa ir, ka pārmaiņas, kas notiek ārējā vidē, skar mūsu konkurentus un citus uzņēmumus tieši tādā pašā mērā kā mūs. Savas darbības analīze, komunikācija un darba organizācija gan ir vairāk pašu ziņā. Iegūs tas, kurš būs labāk sagatavojies.