Lai veikals piesaistītu pircējus, svarīgi ir to vizuāli prezentēt, veidojot vienotu noformējumu gan skatlogā, gan iekšpusē. Ar skatlogu sākas pircēja ceļojums veikalā, tam jārosina garāmgājējs ienākt. Arī veikala plauktos precīzi pozicionēti un pamanāmi izvietoti produkti ātrāk nokļūst pircēju grozos.

Mūsdienīgs merčendaizings pieprasa vairāku prasmju kombināciju – radošumu, mākslinieciskumu un izpratni par veikala dizainu.

Termins "merčendaizings" ir radies no angļu valodas vārda "merchandise", kas tulkojumā nozīmē "tirgot", bet vārda sastāvdaļa "ing" piešķir šim procesam dinamiku. Merčendaizings ir preču sagatavošana mazumtirdzniecībai, tas ir pasākumu kopums pircēja uzmanības piesaistīšanai: preču izvietošana tirdzniecības zālē, tirdzniecības vietas noformēšana, reklāmas plakātu un prospektu izvietošana. Merčendaizings ir mārketinga komunikāciju komplekss tirdzniecības zālē, kas ir vērsts uz kāda produkta virzīšanu.