Dodoties darījumu vizītē, svarīgi ir atbildīgi pārstāvēt savu uzņēmumu vai organizāciju, radot pozitīvu iespaidu par savu darba vietu. Katra šķietami nenozīmīga detaļa var ietekmēt uzņēmumu kopumā.

Mirklī, kad tiek pārstāvēta organizācija, konkrētā persona tiek uzskatīta un skatīta kā pats uzņēmums vai organizācija. Nevienu neinteresē privātas ambīcijas.

Komandējumos un darījuma braucienos vienmēr ir 2 iesaistītās puses – tā, kura uzņem, un viesi. Svarīgi ir saprast atbildības robežas, par ko un cik daudz katra puse uzņemas saistības šajā pasākumā. Lai vizītes noritētu veiksmīgi, tām ir rūpīgi jāgatavojas un jāpārdomā katrs solis.