ZS “Zutiņi” – patiesībā tas ir stāsts par vienu kārtīgu latviešu ģimeni, kurā bērni un mazbērni no lauku darbiem nebaidās. Viņus vieno piederība ģimenei, kas rada drošību, pamatīga aizraušanās ar laukiem, to radītajām iespējām, pašu audzētiem gardumiem. Lai dabūtu pupas ārā no pākstīm, viņi rudeņos rīko dančus, bet ikdienā, andelējoties dažādos lauku tirdziņos, ikviens apmeklētājs pamanīs, ka uz mutes viņi nav krituši, pastāstīs jums visu par putraimu malšanas īpatnībām un zirņu ēšanas veidiem.

Kas viņi ir? Ģimenes kodols ir mamma un papus – Agris un Inese Meļķi, kuriem palīgā allaž gatavi steigt 3 bērni – Rūta, Santa un Mārtiņš ar otrajām pusītēm. Dzimta jau vairākās paaudzēs saistīta ar laukiem. Ikdienā gan “Zutiņos” saimnieko vien vecāki, uz viņu pleciem ir sēšana, stādīšana, un arī maka turēšana ir viņu atbildība. Bērni strādā galvaspilsētā, taču katras brīvdienas un reizēm arī darbdienu vakarus dodas pie vecākiem, kā viņi paši saka, tieši tur ir viņu mājas un saknes, kas velk pie sevis. Reizēm šis ģimenes bizness rada pārdomas, ka bērniem nesanāk izvirzīt 100 pašiem savus mērķus, nesaistītus ar ģimenes biznesu, vai doties garos klejojumos pa ārvalstīm, bet plusu šādai kopīgai saimniekošanai tomēr esot vairāk – ja pienāk grūti brīži, vienmēr ir šī miera osta, kur patverties, kur saņemt dažāda veida atbalstu. Tiekos ar Rūtu un Santu.