Vidējās mēnešalgas kāpuma temps šogad turpina palēnināties. Vidējā bruto alga trešajā ceturksnī pieauga par 2.2% gada griezumā, kas ir krietni lēnāk nekā šī gada pirmajā pusē, kad algas pieauga par 4.6%. Vidējā bruto alga gada griezumā jūlijā samazinājās par 1.2%, bet augustā un septembrī tā vidēji auga par 4%. Kopumā šogad redzam lielas svārstības mēnešu datos, kas liecina par nenoteiktību. Vidējā neto alga trešajā ceturksnī bija par 1.7% lielākā nekā pirms gada, bet cenu kāpuma iespaidā strādājošo pirktspēja pieauga nedaudz lēnāk, proti, par 1.5%.