Vietējā kvalificētā darbaspēka trūkuma dēļ Latvijas darba devēji arvien biežāk sastopas ar nepieciešamību piesaistīt speciālistus no trešajām valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā (ES) vai Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ) (piemēram, Krievija, Ukraina, Kanāda, Indija). Taču gan darba devējam, gan ārvalsts darbiniekam ir jāizpilda virkne laikietilpīgu likuma prasību, pirms ārvalstniekam tiek dota zaļā gaisma ieceļot un likumīgi uzsākt darba gaitas Latvijā.