Lai gan pagājis jau gads, kopš Covid-19 pandēmija ieviesa būtiskas korekcijas mūsu ikdienas dzīvē un darbā, darba devējiem joprojām rodas dažādi praktiski jautājumi par personāla atlasi un darbinieku pieņemšanu darbā, veicot šos procesus attālināti.

Darbinieka identifikācija

Klātienes darba intervijas laikā ir samērā vienkārši lūgt pretendentam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (identifikācijas karti vai pasi), savukārt attālinātas darba intervijas gadījumā tas ir nedaudz sarežģītāk. Uzaicinot uz attālinātu darba interviju, pretendents jābrīdina par nepieciešamību izmantot elektroniskos komunikāciju līdzekļus ar pietiekami kvalitatīvu videokameru. Efektīvākais identifikācijas veids ir lūgt darbiniekam ieslēgt videokameru un uzrādīt personu identificējošu dokumentu saredzamā veidā. Tādējādi iespējams pārliecināties par pretendenta personas datu sakritību ar CV norādīto informāciju, kā arī pārliecināties, vai persona vizuāli atbilst fotogrāfijai dokumentā. Šādas prasības noteikti nav pārmērīgas, jo tās diezgan precīzi atspoguļo klātienes intervijā veicamās darbības.