Mūsdienās pensionāri arvien biežāk izvēlas turpināt strādāt arī pēc atbilstošā pensijas vecuma sasniegšanas, lai gūtu papildu ienākumus un uzturētu sevi formā. Tādēļ noskaidrojam būtiskāko, kas jāzina darba devējam, kurš nodarbina pensionāru.

Ikviens darba devējs zina, ka labs darbinieks ir zelta vērtībā. Darbinieki ir organizācijas resursi, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Kompetents un zinošs profesionālis ir darba devēja ieguvums. Reizēm tieši darbiniekiem jau pensijas vecumā ir liela profesionālā pieredze, viņi var sniegt uzņēmumam kvalitatīvi paveiktu darbu, kā arī nodot pieredzi citiem darbiniekiem. Latvijas demogrāfiskajā situācijā skaidri redzams, ka darbspējīgā vecuma iedzīvotāju īpatsvars samazinās. Notiek globalizācija, strauja tehnoloģiju attīstība, mainās darba devēju pieprasītās prasmes un kompetences darba meklētājiem un trūkst darba ņēmēju. Šīs izmaiņas jebkuram darba devējam jāizmanto savā labā, tostarp zinot, kā nodarbināt cilvēkus pensijas vecumā.

Darba devējam jāņem vērā jebkura darbinieka, tostarp pensionāra, prasmes, zināšanas, kompetences un veselības stāvokļa atbilstība veicamajam darbam. Tāpat nepieciešama arī prasmju attīstīšana atbilstoši veicamajam darbam. Apmācības jāveic ar pielāgotām mācību metodēm. Darba devējs var būt pretimnākošs pensionāram, piedāvājot elastīgu un/ vai nepilnu darba laiku. Mūsdienās ir dažādi darba laika veidi un iespējas vienoties ar darbinieku, lai atrastu ērtāko variantu, kas pensionāram ļauj veikt darba pienākumus un justies patīkami darba attiecībās, kā arī būt aktīvam darba ņēmējam.

Palielinoties strādājošo pensionāru īpatsvaram, pieaug arī viņu ienākumi, kā arī uzlabojas integrācija sabiedrībā un pensionāru labklājība.