Ir teiciens, kas piemērojams dažādās situācijās: "Viena pagale nedeg." Parasti darbinieki neaiziet no darba vienkārši tāpat, savukārt darba devēji viņus neatlaiž bez iemesla. Tomēr praksē situācijas mēdz būt arī sarežģītākas.

Stāsts no kāda lasītāja dzīves: darbinieks uzskatīja, ka uzņēmumā pret viņu īstenots mobings. Darba devējs tam nepiekrita, uzskatot, ka šādam pārmetumam nav nekāda pamata. Darbinieks bija neatlaidīgs, tāpēc darba devējs mīļā miera labad piekrita atbrīvot darbinieku un izmaksāt viņam atbilstošas kompensācijas. Interesanti, ka ar to nekas nebeidzās, jo pēc atbrīvošanas no darba publiskajā telpā bijušais darbinieks turpināja stāstīt negatīvu informāciju par konkrēto darba devēju, ceļot viņam neslavu. Līdz ar to rodas jautājums, vai tiešām atbrīvošana no darba un attiecīga pabalsta izmaksa uzskatāma par darba devēja apstiprinājumu, ka ticis īstenots mobings vai bosings? Kā darba devējam sevi pasargāt no šādām situācijām?