Ja darba devējs ir izvēlējies darbinieku meklēt ar sludinājuma palīdzību, tā saturam ir jāatbilst Darba likuma (DL) 32.panta 3.daļas prasībām, proti, "darba sludinājumā norāda darba devēja — fiziskās personas — vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, vai tā personāla atlases uzņēmuma nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, kurš darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un veic atlasi". Tāpat jāievēro arī DL 29.pantā noteiktais atšķirīgas attieksmes aizliegums.