Jautājums, kāda veida līgumu - uzņēmuma vai darba līgumu – slēgt, var būt aktuāls darba attiecībās, kurās vismaz viena puse ir fiziskā persona, jo, kā zināms, tikai fiziskā persona var būt darbinieks.

No atbildes uz šo jautājumu ir atkarīgs likumā noteiktais pušu tiesību un pienākumu sadalījums un arī izmaksas, ar kurām katrai pusei jārēķinās. Piemēram:

  • kādi nodokļi personai ir jāmaksā;
  • kādi izdevumi jāsedz;
  • kā jāorganizē darba process;
  • kādā veidā var notikt izpildītāja kontrole u.c.