Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2018.gada jūnijā ir sniedzis uzziņu zemnieku saimniecībai par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veikšanu. Uzziņā ir skartas arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) normas.

Zemnieku saimniecība, kura pieprasa uzziņu, ir UIN maksātāja un grāmatvedību kārto divkāršā ieraksta sistēmā. UIN maksātāja statuss šajā gadījumā ir būtisks ne tik daudz saistībā ar VSAOI, kā saistībā ar zemnieku saimniecības peļņas sadali.

Tā kā atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA) zemnieku saimniecības īpašnieks ir pašnodarbināta persona, tad VSAOI tai ir jāveic no saimniecības ienākuma. Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, pašnodarbinātajam līdztekus VSAOI no saimniecības ienākuma (ja ienākums mēnesī ir sasniedzis minimālās mēnešalgas apmēru) ir jāveic arī iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas noteiktas 5% apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ienākumiem. 

Domāju, ka daļai saimniecību kopējie saimnieciskās darbības ienākumi var būt tik lieli, ka radītu nesamērīgi lielas iemaksas pensiju apdrošināšanai, tādēļ ne tikai uzziņas pieprasītājam, bet arī daudziem citiem zemnieku saimniecību īpašniekiem aktualizējās uzziņas pieprasījumā norādītie jautājumi.