Apkopēja ir iesniegusi dokumentu arodslimības komisijai ar cerību saņemt arodslimnieka statusu. Darbs ilgst no plkst. 17.00 līdz 21.00. Pēc darba vietas apsekošanas akta sagatavošanas no Valsts darba inspekcijas esam saņēmuši lēmumu izskatīt iespēju darbiniekam piedāvāt atvieglotu darbu. Kā pareizi rīkoties? Ko piedāvāt šim darbiniekam?