Ir daudz runāts par darbinieku motivēšanu, tomēr praksē ir arī gadījumi, kad darbinieks jādisciplinē par kādu pārkāpumu. Noskaidrosim, kādas ir darba devēja iespējas piemērot darbiniekam disciplinārsodu un kā to pareizi darīt.

Uzņēmumi, kas nodarbina darbiniekus, nedrīkst būt vieglprātīgi pret darba tiesisko attiecību procesiem. Tie jāizprot, jāanalizē, jāpiemēro individuāli risinājumi, lai nekļūdītos un nepakļautu uzņēmējdarbību liekiem riskiem. Izvērtēsim vienu no darbinieku nodarbināšanas aspektiem – darbinieku disciplinēšanu.

Darba likuma (DL) 90. panta 1. daļā noteikts, ka par darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu izsaka disciplinārsodu – rakstveida rājienu vai rakstveida piezīmi. DL nav nodalīta atšķirība starp disciplinārsodiem, t.i., rakstveida piezīmi un rakstveida rājienu, taču praksē norādīts, ka rājiens uzskatāms par smagāku disciplināratbildības veidu. Tādējādi radīta nepieciešamība klasificēt iespējamos darbinieka pārkāpumus, lai noteiktu, kāds disciplinārsods piemērojams.