Ņemot vērā Latvijas ekonomikas stabilo izaugsmi un bezdarba līmeņa samazināšanos iepriekšējos gados, uzņēmumiem arvien biežāk rodas grūtības piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus. Izaicinājums ir arī motivēt esošos darbiniekus izmantot darba laiku efektīvi, sasniegt noteiktos mērķus un ar atbildību iesaistīties uzņēmuma izaugsmē.

Raksta līdzautors: Uģis Ludiņš, KPMG Zvērinātu advokātu birojs, zvērināta advokāta palīgs

Raksta līdzautore: Ilze Berga, SIA "KPMG Baltics" Latvijā direktore nodokļu konsultāciju pakalpojumu nodaļā

Jebkuras motivācijas sistēmas vēlamais rezultāts ir lielāka darbinieku iesaiste uzņēmuma komercdarbībā, veicinot viņu līdzatbildību uzņēmuma veiksmīgā darbībā un izaugsmē, kur ieguldītās papildu pūles rezultējas saprotamā finansiālā labumā, vienlaikus pārmērīgi nepalielinot uzņēmuma izmaksas un saglabājot tā konkurētspēju.

Šobrīd Latvijā aktuāls augstākā līmeņa darbinieku motivācijas veicināšanas līdzeklis ir personāla akcijas un personāla opcijas jeb akciju pirkuma tiesības. Personāla akciju regulējums Komerclikumā (KL) bija iekļauts arī iepriekš, arī uzņēmumu īpašnieki mēdza piešķirt uzņēmuma vadībai līgumiskas opcijas ar iespēju iegūt uzņēmuma akcijas. Tomēr pilnvērtīgs darbinieku motivācijas regulējums KL ieviests samērā nesen – personāla opciju instruments likumā paredzēts ar 2017.gada 15.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem. Vienlaikus veiktas būtiskas izmaiņas personāla akciju regulējumā, kā arī paredzēta iespēja palielināt pamatkapitālu ar nosacījumu. Grozījumi par personāla opcijām stājās spēkā jau 2017.gada 13.jūlijā, savukārt par personāla akcijām – nedaudz vēlāk, t.i., 2018.gada 1.janvārī.