Beidzamos gadus progresīvos uzņēmumos pasaulē arvien biežāk darbiniekiem, lai viņus motivētu, piešķir dažādas opcijas un tiesības uz akcijām vai kapitāla daļām. Latvijā līdz šim iespēja darbiniekiem motivācijas nolūkā piešķirt dažādas opcijas vai kapitāla daļas bija samērā ierobežota, jo uzņēmējdarbībā visbiežāk izmantotajai juridiskajai formai, t.i., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, nebija pieejami speciāli juridiski darbinieku motivācijas instrumenti. Jebkurš kapitāldaļu apsolījums vai piešķiršana esošajiem dalībniekiem bija jāveic līgumiski, kas jebkurā gadījumā radīja nodokļu sekas.

Līdz šim tikai akciju sabiedrībām

Līdz šim Komerclikuma (KL) regulējumā bija ieviesti un pieejami darbinieku motivācijas instrumenti mazāk izmantotai juridiskai formai – akciju sabiebrībai. Ņemot vērā lielāku minimālā pamatkapitāla apmēru un apjomīgāku pārvaldes struktūru, akciju sabiedrības praksē veido daudz retāk nekā sabiedrības ar ierobežotu atbildību, īpaši jaunuzņēmumi, kas visbiežāk arī izvērtē dažādus alternatīvus darbinieku motivācijas instrumentus, tostarp tiesības uz kapitāla daļām vai akcijām. Akciju sabiedrībām ieviesti un skaidri nošķirti divi darbinieku motivācijas instrumenti – personāla akcijas un personāla opcijas.