Ministru kabinets (MK) 2020. gada 26. martā pieņēma noteikumus par dīkstāves pabalsta izmaksu darbiniekiem neatkarīgi no darba devēja nozares, ja saistībā ar COVID-19 izplatību samazinājušies darba devēja ieņēmumi, tādējādi faktiski aizstājot 2020. gada 24. martā pieņemtos noteikumus saistībā ar dīkstāves pabalsta izmaksu tikai konkrētās nozarēs strādājošiem darbiniekiem.

Raksta līdzautore: Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" asociētā partnere, Darba tiesību prakses grupas vadītāja

Tiesības pretendēt uz pabalsta saņemšanu

2020. gada 26. martā apstiprināti MK noteikumi Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem", ar kuriem noteikts, ka dīkstāves pabalstam var pieteikties ikviens darba devējs, kuru skārusi krīze un kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, COVID-19 izplatības dēļ samazinājušies par vismaz 30%.