Mūsdienu tirgus ekonomikas apstākļos uzņēmējiem paveras plašas iespējas pakalpojumu sniegšanai starptautiskā mērogā, līdz ar to arvien biežāk tiek risināti dažādi ar to saistīti praktiski jautājumi. Viens no apstākļiem, kas saistīts ar uzņēmumu pārrobežu sadarbību, ir darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesiskās attiecības un no darba tiesiskajām attiecībām izrietoši nodokļu piemērošanas jautājumi darbinieku pārvietošanas gadījumā.