Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēji jeb pagaidu darba aģentūras (PDA) ir uzņēmumi, kas iesaista ieinteresētās puses trīspusējās nodarbinātības attiecībās, kurās piedalās uzņēmums, kam ir nepieciešams darbinieka sniegts pakalpojums uz noteiktu laiku, darbinieks un aģentūra.

PDA pieņem darbinieku darbā uz darba līguma pamata un nosūta viņu uz citiem uzņēmumiem dažādu darbu veikšanai jeb "izīrē" darbinieku. Tādējādi PDA nodrošina darbu darbiniekam un pakalpojumu uzņēmumam (lietotājuzņēmums), kam tas ir nepieciešams.

Vēsturiski PDA galvenā funkcija darba tirgū bija nodrošināt īslaicīgu darba pakalpojumu, lai aizvietotu prombūtnē (saistībā ar slimību, ikgadējo vai bērna kopšanas atvaļinājumu) esošu darbinieku, nodrošināt darbaspēku sezonālajām uzņēmējdarbības izmaiņām vai darbaspēku ar īpašām kompetencēm vai zināšanām. Tomēr laika gaitā PDA sāka nodrošināt uzņēmumus ar "darbinieku buferzonu". Proti, uzņēmumi piesaistīja darbiniekus no PDA, lai varētu viņus viegli atlaist un izvairīties no izdevumiem uzņēmējdarbības pasliktināšanās gadījumā. Tādējādi uzņēmums nodrošina nepieciešamo darbu izpildi savā uzņēmumā un izveido darbinieku grupu, kuru var viegli atlaist, neskarot "pamata" darbiniekus.