Arodbiedrības pilda ļoti svarīgu uzdevumu, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

Tāpat arodbiedrības un to savienības ir nopietni "spēlētāji" arī valstiskā līmenī, jo atbildīgās ministrijas nereti pieaicina arodbiedrību pārstāvjus izteikt viedokli, piemēram, pirms likumprojektu izstrādes. Līdz ar to arī darba devējiem likumā noteiktos gadījumos ir jāņem vērā arodbiedrību tiesības un jāiesaista to pārstāvji.

Darba devēja pienākumus attiecībās ar arodbiedrībām var iedalīt 3 veidos:

  • informēšanas pienākums;
  • konsultēšanās pienākums;
  • pienākums saņemt arodbiedrības piekrišanu.