Pieņemot darbinieku darbā, darba līgumā var noteikt pārbaudes laiku - ne ilgāku par 3 mēnešiem. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, vai darbinieks atbilst noteiktā darba veikšanai. Tās laikā gan darbinieks, gan darba devējs ir tiesīgi uzteikt darba līgumu, par to paziņojot 3 kalendārās dienas iepriekš. Turklāt uzteikumu iespējams izsniegt arī pārbaudes laika pēdējā dienā.

Kā zināms, darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākuma norādīt uzteikuma iemeslu. Lai darba devējs izbeigtu darba tiesiskās attiecības pārbaudes laikā, viņam jāsagatavo un jāizsniedz (jāpiegādā / jānosūta) darbiniekam rakstisks uzteikums. Ņemot vērā, ka uzteikumā nav jānorāda tā iemesls, tajā var iekļaut atsauci uz Darba likuma (DL) 47.panta pirmo daļu. Papildus var sagatavot arī rīkojumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, ja tas paredzēts darba devēja iekšējos noteikumos.