Darbinieku atstādināšanas jautājumi, šķiet, tieši beidzamajā laikā piedzīvojuši lielāko uzvaras gājienu un kļuvuši tik aktuāli kā nekad. Teju katrā vidējā un lielā uzņēmumā šobrīd ir kāds atstādināts darbinieks, tādēļ aplūkosim plašāk šī jēdziena būtību, izvērtējot to arī saistībā ar Covid-19 apstākļiem.

Covid-19 pandēmijas laikā izmaiņas normatīvajā regulējumā notiek ātrāk, nekā vērotāji spēj tikt tām līdzi. Teju katru reizi pēc jaunu ar Covid-19 saistītu tiesību normu pieņemšanas uzņēmumi jau nākamajā dienā vēršas pie juristiem ar virkni tehnisko jautājumu, uz ko juristiem jau jābūt gatavām atbildēm. Šāda situācija ir profesionāls izaicinājums, kas visiem praktiķiem sniedz noderīgu mācību, apliecinot, ka ir svarīgi redzēt situāciju kopumā un paredzēt tās attīstību, lai nākamie grozījumi nedevalvētu visas līdzšinējas iestrādes. Apkopojam praktiskas atziņas, brīdinājumus un padomus darba devējiem un vispārnoderīgu informāciju par darbinieku atstādināšanu saistībā ar Covid-19, cik vien precīzi tas iespējams tik nestabilos laikos.