Piesaistot ārvalstu darbaspēku, uzņēmumiem jāsaprot, vai ārvalstniekam, kuru grib piesaistīt un nodarbināt Latvijā, būs jākārto tiesības uz nodarbinātību un termiņuzturēšanās atļauja, vai tomēr tas nav nepieciešams.

Kas ir ārvalstnieks?

Saskaņā ar Imigrācijas likumu (IL) ārvalstnieks ir jebkura persona, kas nav Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis. Taču pastāv izņēmums, kas attiecināms uz Eiropas Savienības (ES), Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas pilsoņiem, kam nav nepieciešams kārtot ar termiņuzturēšanās atļauju saistītās formalitātes. Tie, tāpat kā jebkurš Latvijas pilsonis vai nepilsonis, ir tiesīgi strādāt Latvijā bez jebkādiem ierobežojumiem. Savukārt pārējo valstu pilsoņu ieceļošanai un nodarbinātībai Latvijā saskaņā ar IL piemērojami papildu nosacījumi. Proti, ārvalstnieku – trešās valsts pilsoni uz Latviju iespējams pārcelt un nodarbināt, saņemot termiņuzturēšanās atļauju.