Beidzamā laikā aktuāls kļuvis jautājums, vai noteiktos apstākļos darbinieks ir tiesīgs atteikties informēt darba devēju par sertifikāta esamību, kā arī atteikties uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, piemēram, aizbildinoties ar personas datu aizsardzības interesēm?

Šobrīd darbu klātienē var veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Savukārt darbiniekus, kas nav uzsākuši vakcināciju līdz noteiktajam laikam un kam nav iespējams nodrošināt attālinātā darba iespējas, atstādina vai nosūta dīkstāvē. Tātad darba devējiem, kuru darba specifika nosaka veikt darbu klātienē, rūpīgi jākontrolē, lai klātienē strādātu tikai darbinieki ar sadarbspējīgu sertifikātu.

Veselības datu aizsardzība

Regula 2016/679 jeb Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula) ir normatīvais tiesību akts, ar ko fizisko personu datiem piešķirta augsta aizsardzības pakāpe visas Eiropas Savienības teritorijā. Uz vispārīgi augsta datu aizsardzības standarta fona Regulas 9. pantā noteikts, ka pastāv īpašo kategoriju personas dati, kam jāpiešķir visaugstākā aizsardzības pakāpe, tostarp veselības dati. Atbilstoši minētajai normai šo datu kategoriju apstrāde pēc noklusējuma ir aizliegta, ja vien neīstenojas kāds no izņēmumiem.