Lai gan Darba likumā noteikti konkrēti gadījumi, kad darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, tomēr likumā paredzēta iespēja izbeigt darba attiecības arī cita svarīga iemesla dēļ, kas neietilpst “klasiskajos” uzteikuma pamatos. To dēvē par uzteikumu izņēmuma gadījumā – noskaidrosim, ko tas nozīmē!