Veselība ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē darbinieku labsajūtu un darba produktivitāti, tādēļ darba devējam ir svarīgi izveidot arī sēdoša darba veicējiem drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kura nepasliktinātu darbinieku veselību un labsajūtu, kā arī samazinātu ar darbu saistīto nelaimes gadījumu un arodslimību skaitu.

Raksta līdzautore: Olga Zubova, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte

Ne tikai notikušos nelaimes gadījumus darbā, bet arī arodslimību gadījumus var uzskatīt par pietiekami aktuālu problēmu, jo katru gadu ir vērojama tendence, ka arodslimnieku skaits pakāpeniski pieaug. Piemēram, 2021.gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaits būtiski palielinājās, proti, gandrīz par trešdaļu jeb 29%. Šāds pieaugums galvenokārt skaidrojams ar to, ka 2021.gadā, turpinoties Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanas pasākumiem un nodarbinātajiem atrodoties dīkstāvē vai ievērojot mājsēdes režīmu u.c. noteiktos ierobežojošos pasākumus, darbinieki arvien biežāk uzmanību pievērsa arī savam veselības stāvoklim.

Proti, tā kā ļoti ilgu laiku gan bija liegta iespēja veikt fiziskās aktivitātes, piemēram, apmeklēt dažādas publiskas sporta nodarbības, gan samazinājās ambulatorās rehabilitācijas iespējas, gan cilvēkiem kopumā pasliktinājās veselības stāvoklis, izraisot dažādu hronisku slimību saasināšanos. Tas darbiniekiem daļēji veicināja vēlmi meklēt alternatīvas iespējas sava veselības stāvokļa uzlabošanai. Tā kā veselības stāvoklis neuzlabojās, darbinieki, tostarp sēdošā darba veicēji, arvien biežāk uzsāka arodslimības noformēšanas procesu. Turpinājumā apkoposim, kādi riska faktori izraisa veselības problēmas tieši sēdošā darba veicējiem un kas jāņem vērā darba vidē, lai šos riskus novērstu.

Riska grupas

Ir daudz dažādu darba vides riska faktoru, kas var ietekmēt darbinieku veselību. Sēdošā darba izraisītās veselības problēmas galvenokārt rodas, piemēram, biroja darbiniekiem, transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī ražošanas nozares darbiniekiem, kas strādā pie dažādām ražošanas vai pakošanas līnijām (iesaiņošanas, komplektēšanas, šūšanas darbs), ilgstoši sēžot un veicot monotonu darbu ar rokām.