Kā zināms, jauna gada sākums ir viens no aktīvākajiem periodiem darba tirgū, jo tieši šajā laikā darba devēji aktīvi sāk realizēt jaunā gada plānus, piesaistot jaunus darbiniekus, bet darba meklētājiem ir iespēja paplašināt savus apvāršņus. Tādēļ ir īstais brīdis atgādināt būtiskāko par darba attiecību izbeigšanu, savstarpēji vienojoties, kā arī aplūkot abu pušu saistības šādā gadījumā.

Vienpusējai darba tiesisko attiecību izbeigšanai no darba devēja puses Darba likumā (DL) noteikta samērā strikta procedūra un prasības. Savukārt darbinieka uzteikuma gadījumā viņš var saņemt bezdarbnieka pabalstu tikai divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas un iesnieguma par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu iesniegšanas, kas ir būtisks mīnuss. Tādēļ praksē darba tiesiskās attiecības nereti izbeidz, darba devējam un darbiniekam savstarpēji vienojoties. Šādas vienošanās gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķir uzreiz no pieprasījuma iesniegšanas dienas.