Viens no jautājumiem, kas jāatrisina, plānojot darbinieku apmācības, īpaši tad, ja tās ieplānotas vairākas dienas, ir darbinieka aizvietošana. Kā juridiski pareizi noformēt prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu? Vai aizvietotājam par šo darbu jāmaksā papildus? Meklējam atbildes uz šiem jautājumiem!

Kas rakstīts Darba likumā?

Darba likumā (DL) nav konkrēti paredzēts, kā darba devējam rīkoties, kad nepieciešams aizvietot prombūtnē esošu darbinieku. Tomēr arī šādos gadījumos ar darbinieku – aizvietotāju jāslēdz darba līgums. DL 44. panta 1. daļas 3. punktā noteikts, ka darbinieku var aizvietot, noslēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku:

  • darbinieka atstādināšanas gadījumā;
  • ja darbinieks ir prombūtnē;
  • ja pastāvīgā darba vieta kļuvusi brīva līdz brīdim, kad pieņems darbā jaunu darbinieku.

Atstādināšana regulēta DL 58. pantā. Tā ir ar darba devēja rīkojumu noteikts aizliegums darbiniekam atrasties darba vietā un veikt darbu (ar vai bez darba samaksas saglabāšanas). Ja darba devējs nolīgst darbinieku, lai aizvietotu atstādinātu darbinieku, jāņem vērā DL 58. panta 5. daļā noteiktais atstādināšanas termiņš, proti, ne ilgāk par trīs mēnešiem. Līdz ar to, ja darbinieks nolīgts, lai aizstātu no darba atstādinātu darbinieku, aizvietošana parasti nedrīkstētu pārsniegt trīs mēnešu termiņu, jo šajā laikā atstādinātais darbinieks jāatgriež darbā vai darba tiesiskās attiecības ar viņu jāizbeidz.