Uzņēmēji profesiju klasifikatoram un tā kodu norādīšanai personāla dokumentos nereti velta vien virspusēju uzmanību, neiedziļinoties niansēs. Līdz ar to pamatoti var rasties jautājums, kādēļ ir būtiski zināt klasifikatora nozīmi un pielietojumu.