Kādos gadījumos darbiniekam papildus ikmēneša darba algai var maksāt prēmiju vai piemaksu? Kādi ir šo darba samaksas "ekstru" piešķiršanas nosacījumi? Un kā piemaksas vai prēmijas var izmantot ikmēneša samaksas veidošanā, piemēram, nosakot tās atkarībā no darba rezultātiem vai izpildītiem uzdevumiem? Aplūkosim!

Darba likuma (DL) 62.pantā noteikts, ka laika algas sistēmu vai akorda algas sistēmu, kā arī piemaksas un prēmijas darba devējs organizē atbilstoši normatīvajam regulējumam un darba koplīgumam (ja tāds ir). Tātad DL paredzēts, ka darba devējs var noteikt arī papildu maksājumu pie algas jeb piemaksu, ko nosaka saskaņā ar darba devēja uzņēmuma darbības specifiku, lomu tirgū, motivāciju u.c.

Kad maksā?

DL nav regulēts, kādos gadījumos jāmaksā prēmija un kādos – piemaksa. Tas ir darba devēja kompetencē. Nav nepareiza vai pareiza varianta, jo darba devējs lemj pats vai vienojas ar darbinieku, vai paredz darba koplīgumā, kādu nosacījumu gadījumā tas veiks kādu papildu maksājumu un kāds būs tā apmērs.