Efektīva un pārdomāta augsti kvalificēta darbaspēka piesaiste ir aktuāla problēma, jo līdz šim trešo valstu pilsoņiem, kuru darba specifika ļauj veikt darba pienākumus attālināti, bija ierobežotas iespējas saņemt uzturēšanās tiesības Latvijā. Šobrīd speram soli uz priekšu, lai padarītu savu teritoriju pievilcīgu augsti kvalificētiem speciālistiem, ieviešot attālinātā darba jeb nomadu vīzas.

Izskatīšanas stadijā šobrīd ir grozījumi Imigrācijas likumā (IL), kuri, pielāgojoties populārajam attālinātā darba modelim, ļaus piesaistīt ārvalstniekus, kas izvēlēsies Latviju par savu mītnes zemi. Proti, paredzēta iespēja pretendēt uz attālinātā darba jeb t.s. nomadu vīzām. Aplūkosim nomadu vīzu ievešanas iemeslus, nosacījumus un ierobežojumus!

Kad lieto nomadu vīzu?

Nomadu vīza ļauj trešās valsts pilsonim, kas vēlas uzturēties Latvijā, attālināti strādāt ārpus Latvijas reģistrēta darba devēja labā. Nomadu vīza paredzēta darba ņēmējiem vai pašnodarbinātām personām, kuru darba specifika ļauj pildīt pienākumus vai sniegt pakalpojumus attālināti. Piemēram, Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis, kam ir darba līgums ar ASV reģistrētu uzņēmumu, savus pienākumus veic un dzīvo Latvijā. Tāpat, piemēram, Lielbritānijas pilsonis, kas savas mītnes zemē reģistrēts kā pašnodarbināta persona, sniedz savus pakalpojumus, atrodoties Latvijā.