Šī gada 5. martā stājās spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums ar mērķi sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, kā arī ar mērķi sniegt vispārēju atbalstu Ukrainas sabiedrībai.