Kāds lasītājs jautā: "Uzņēmums vēlas informāciju par vakancēm ievietot sociālajos tīklos, piemēram, vietnē "Facebook". Paziņojumā paredzēts iekļaut informāciju par vakanci, prasībām kandidātiem, galvenajiem pienākumiem. Vai šādā gadījumā tas ir darba sludinājums? Un vai tajā obligāti jānorāda arī piedāvātā darba alga? Ir uzskats, ka sociālajos tīklos publicētie vakanču paziņojumi nav darba sludinājumi, bet ir informācija un reklāma. Kur publicēts vakances paziņojums jau ir darba sludinājums, uz ko attiecināmas Darba likuma (DL) prasības?" Meklējam atbildes!

Darba sludinājuma jēdziens

Darba sludinājums saskaņā ar Darba likuma (DL) 32.panta 1.daļu ir darba devēja paziņojums par brīvajām darba vietām. Likumā nav konkretizēts, kādā veidā var izpausties šis paziņojums, līdz ar to vakances paziņojuma jēdziens jāsaprot plaši, proti, tas ir jebkuras ziņas, kas padarītas publiskas, satur informāciju par brīvajām vakancēm pie konkrēta darba devēja un ir vērstas uz vakanto vietu piedāvāšanu potenciāliem darbiniekiem.