Vienas no nepatīkamākajām sekām uzņēmumam darba attiecību izbeigšanā var būt svarīgas informācijas zaudēšana vai nonākšana trešo personu rīcībā. Lai šādu risku mazinātu, uzņēmumam būtu jāparūpējas par pienācīgu procedūru izveidi un ievērošanu. Ieskicēsim būtiskākos praktiskos soļus, kādus uzņēmums var veikt, lai šos riskus mazinātu!

Raksta līdzautore Anna Vladimirova-Krjukova, SIA "ZAB COBALT" vecākā speciāliste