Beidzoties valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai Covid-19 izplatības ierobežošanai, virkne epidemioloģiskās drošības prasību arvien turpina būt spēkā. Tāpēc sniedzam ieskatu par prasībām, kas aktuālas darba devējiem un kuras arvien vēl jāievēro darbavietās.