Kā atšķiras darbinieka sociālā aizsardzība darba līguma un uzņēmuma līguma gadījumā?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • vai attiecībām, kuras ir nodibinātas uz uzņēmuma līguma pamata, piemērojamas Darba likumā noteiktās garantijas un tiesību normas;
  • kas ir sociālā drošība;
  • kādi ir sociālās apdrošināšanas veidi;
  • vai darba ņēmēji ir sociāli apdrošināmi visiem sociālās apdrošināšanas veidiem.