Daudziem tā jau ir ikdiena – mājās paņemts darba dators, lai strādātu attālināti. Bet vai ārpus darba laika datorā drīkst skatīties filmas un spēlēt spēles? Vai darba devējs var to aizliegt, vai var kontrolēt, kāda informācija nokļūst datorā un izvirzīt savas prasības, ja darbam izmanto privāto datoru?

Darba likumā (DL) nav paredzēti noteikumi, kas jāņem vērā, darbiniekam lietojot darba datoru personīgajām vajadzībām vai personīgo datoru darba vajadzībām. Vienlaikus DL nav aizliegts darba devējam un darbiniekam savstarpēji vienoties par kārtību, kā darbinieks lieto darba datoru privātām vajadzībām vai personīgo datoru darba pienākumu izpildei. Šāda vienošanās pat ir ļoti ieteicama, lai noteiktu, ko drīkst un nedrīkst darīt darba un personīgajā datorā, izmantojot to darba vajadzībām.