Vai, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un Krievijai noteiktās sankcijas, Latvijas darba devējiem vēl ir iespējams nodarbināt personas no Krievijas? Atbilde ir apstiprinoša, tomēr jāievēro daži papildu nosacījumi, kas paredzēti Imigrācijas likumā (IL).

2022.gada 24.septembrī pieņemti grozījumi IL, kuru mērķis ir nepieciešamību stiprināt valsts drošību un veicināt Krievijas Federācijas uzsāktā kara Ukrainā starptautisko noziegumu un cilvēktiesību pārkāpumu pārtraukšanu.

Darbam Latvijā trešo valstu pilsoņiem parasti jāsaņem termiņuzturēšanās atļaujas. Līdz šim IL bija paredzēti ierobežojumi Krievijas Federācijas pilsoņiem pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai, bet, stājoties spēkā grozījumiem, ierobežojumi izslēgti un IL papildināts ar 23.1panta 2.daļu, nosakot gadījumus, kad Krievijas Federācijas pilsoņi tomēr ir tiesīgi saņemt termiņuzturēšanās atļaujas.

Proti, IL 23.1panta 2.daļā paredzēts, ka Krievijas pilsonim ir tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Likumā noteiktie nodarbinātības kontekstā aktuālie gadījumi ir šādi:

  • ja uzturēšanās Latvijas Republikā ir saistīta ar nodarbinātību, kas noteikta ar Eiropas Savienības tiesību aktiem;
  • ja personai bija piešķirtas tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā, izpildoties noteiktiem kritērijiem.