Šī gada 1.augustā stājas spēkā apjomīgi grozījumi Darba likumā (DL). Ar tiem ieviestas nozīmīgas izmaiņas vairākos būtiskos darba tiesību institūtos, tostarp pārbaudes laika regulējumā, paredzot iespēju noteikt pārbaudes laiku, kas ir ilgāks par līdz šim likumā paredzētajiem trim mēnešiem.

Saskaņā ar DL pārbaudi darba attiecībās nosaka, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai, kas ļauj jebkuram no darba attiecību subjektiem noteiktā termiņa ietvaros, nenorādot iemeslu, uzteikt darba līgumu, paziņojot par to trīs dienas iepriekš.

Pārbaudes institūta izmaiņu labākai izpratnei jānorāda, ka darba līgums ir divpusējs līgums, proti, tā ekonomiskā būtība paredz, ka, noslēdzot darba līgumu, darba devējs un darbinieks iesaistās attiecībās, kurās abu pušu intereses ir vienlīdz svarīgas un aizsargājamas, savukārt darba attiecību jomas regulējuma, tostarp DL, mērķis ir panākt iespējami labāku šo interešu līdzsvaru. Līdzsvara panākšanai likumdevējs ņem vērā, ka darbinieks ir mazāk aizsargāts šo attiecību dalībnieks, tomēr izpratne, ka tādēļ darba devējs būtu jāpadara beztiesīgs, nav pareiza.