Covid-19 pandēmijas apstākļos darbs attālināti savu nozīmi un popularitāti ieguva tieši epidemioloģiskās drošības un infekcijas riska samazināšanas kontekstā. Lai gan ārkārtējā situācija un līdz ar to arī dažādi ierobežojumi šobrīd jau atcelti, arī atgriežoties birojos, joprojām svarīgi ievērot epidemioloģiskās drošības prasības.

Lemjot par uzņēmumu strādājošo atgriešanos no t.s. mājsēdes birojos, darba devējiem noteikti jāņem vērā, kādi konkrētajā brīdī, kad to īsteno, ir normatīvie akti valstī un kas tajos paredzēts, kā arī jāievēro epidemioloģiskie nosacījumi.

Saprotams, ka jāievēro trīs galvenie nosacījumi. Pirmkārt, ja personai ir kādi Covid-19 simptomi, darbiniekam noteikti jāpaliek mājās un uz darbu doties nedrīkst. Otrkārt, jāievēro roku higiēna un respiratoru lietošana. Treškārt, visu laiku jādomā arī par telpu vēdināšanu un uzkopšanu darba laikā, kā arī to apstrādi ar dezinficējošiem līdzekļiem. Aplūkojot distances noteikšanu, jānorāda, ka tas atkarīgs no katra konkrētā darba devēja un tā, kā viņš uzskatīs par nepieciešamu rīkoties. Katrs darba devējs ir tiesīgs, ņemot vērā valsts normatīvajos aktos noteikto, ieviest arī savus papildu nosacījumus epidemioloģisko pasākumu pastiprināšanai.