Jau zināms, ka no 2022.gada 1.augusta Darba likumā (DL) ir spēkā apjomīgas izmaiņas. Viens no šo grozījumu aspektiem, t.i., aprūpētāja atvaļinājums, šķiet, radījis īpaši daudz diskusiju. Kam pienākas un ir tiesības saņemt šādu Darba likuma "īpašo piedāvājumu"?

Ar grozījumiem DL 153.pants papildināts ar jaunu 1.3daļu, kurā noteikts, ka darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kam nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts (aprūpētāja atvaļinājums). To piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darba dienām viena gada laikā. Darbiniekam ir tiesības izmantot šādu atvaļinājumu pa daļām.