2022.gada 1.augustā stājušies spēkā grozījumi Darba likuma 148.pantā, paredzot vairākām darbinieku kategorijām tiesības prasīt darba devējam noteikt darba laika organizācijas pielāgojumu un tiesības veikt darbu attālināti. Kuriem darbiniekiem ir šādas tiesības? Un cik obligāti tās jāievēro darba devējiem?

Grozījumi Darba likumā (DL) veikti, lai pārņemtu direktīvā 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem noteiktās prasības. Direktīvas mērķis ir atvieglot darba un ģimenes dzīves saskaņošanu darba ņēmējiem, kuri ir vecāki vai aprūpētāji, kā arī panākt vīriešu un sieviešu vienlīdzību attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi pret viņiem darbā.

Grozījumi Darba likumā (DL) veikti, lai pārņemtu direktīvā 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem noteiktās prasības. Direktīvas mērķis ir atvieglot darba un ģimenes dzīves saskaņošanu darba ņēmējiem, kuri ir vecāki vai aprūpētāji, kā arī panākt vīriešu un sieviešu vienlīdzību attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi pret viņiem darbā.

Kam ir tiesības prasīt?

Tiesības prasīt darba devējam noteikt darba laika organizācijas pielāgojumu un veikt darbu attālināti ir darbiniekam, kuram ir bērns līdz astoņu gadu vecumam vai kam nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā un kurai nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts.