Nereti darba attiecību ietvaros darbinieks rada kādus autordarbus – izstrādā programmas, rada tekstus, veido dažādus dizaina produktus utt. Kā šādā gadījumā notiek autortiesību pāreja? Vai izstrādātie darbi pieder uzņēmumam vai tomēr autoram? Kādi punkti jāiekļauj līgumā, lai pēc darba attiecību beigām autors nevarētu izvirzīt pretenzijas?

Autortiesību likumā (AL) definēts, ka darba autors ir persona, kuras radošās darbības rezultātā radīts konkrētais darbs. Autortiesības pieder autoram, tiklīdz viņš šo darbu ir radījis, tas nekur nav jāreģistrē vai kā speciāli jānoformē. Darbs ir šī autora īpašums, un tikai viņš pats var izlemt, vai, kā un kam atļaut to izmantot.

Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem jāsaņem autora atļauja. Darbus aizliegts izmantot, ja atļauja nav saņemta. Tas attiecināms uz visiem gadījumiem, tostarp uz darbiem, kas radīti darba attiecību ietvaros.

Darba attiecību ietvaros radīto darbu izmantošanas tiesības pieder autoram, izņemot tad, ja tās ar darba līgumu nodotas darba devējam. Vienīgais izņēmums šajā situācijā ir datorprogrammas izstrādātājs – viņa darba (datorprogrammas vai tās sastāvdaļas) izmantošanas tiesības saskaņā ar likumu uzreiz pāriet darba devējam, līdz ar to tās nav nepieciešams nodot ar darba līgumu.