Kam pievērst uzmanību, ja darbinieks strādā attālināti no citas valsts? Saprotams, ka precīza atbilde uz šo jautājumu atkarīga no tā, kurā valstī darbinieks atrodas un kas noteikts konkrētās valsts likumdošanā, taču apkoposim būtiskāko, kas jāņem vērā!

Covid-19 pandēmijas rezultātā strauji palielinājās darbinieku, kas darbu pilnībā veic attālināti no mājām, skaits, kā arī daži darbinieki izlēma strādāt attālināti no ārvalstīm. Vairumā gadījumu tie ir darbinieki, kam darba veikšanai ir pietiekami tikai ar datoru un interneta pieslēgumu. Nereti darba devējs pat nezina, no kuras vietas darbinieks strādā. Arī darbinieki bieži vien neuzskata, ka nepieciešams informēt darba devēju par viņu faktisko darba vietu.

Varētu šķist, ka darba devējam nav būtiski, no kurienes strādā darbinieks, jo svarīgākais, lai darbs ir izpildīts. Tomēr praksē šī situācija nav tik viennozīmīga. Ir vairāki jautājumi, kas darba devējam jāizvērtē un jāanalizē, ja darbinieks strādā attālināti no ārvalstīm. Atsevišķos gadījumos darbinieka darbs no ārvalstīm var radīt noteiktu risku un saistības gan darba devējam, gan darbiniekam.