Lai gan šobrīd baudām mūsu pašu klimata siltākos un saulainākos brīžus, par sevi neļauj aizmirst arī aukstā un garā ziema. Pēdējā laikā arī Latvijas iedzīvotāji kļūst par "gājputniem" un ziemu pārlaiž kādā siltākā pasaules vietā. Kā rīkoties darba devējam, ja darbinieks īslaicīgi pārceļas uz dzīvi citā laika zonā? Vai tas uzskatāms par "nakts darbu"? Noskaidrojam!

Kāds lasītājs vaicā: "Darbinieks (Latvijas pilsonis) ar ģimeni plāno trīs vai sešus mēnešus uzturēties citā valstī. Šajā periodā viņš attālināti turpinās veikt darbu Latvijas uzņēmumā, ar ko viņam ir darba līgums. Abas puses tam piekrīt. Darbiniekam līgumā noteikts astoņu stundu darba laiks. Latvijas uzņēmuma darba laiks ir no plkst. 9.30 līdz 18.00 ar pusstundu ilgu pusdienu pārtraukumu. Darbiniekam ārvalstī laikā, kad uzņēmums sāk darbu, būs plkst. 3.30, tātad pēc Latvijas laika viņš strādās divarpus nakts darba stundas, bet pārējās darba stundas vairs nebūs nakts laikā.

  • Vai darbinieks drīkst strādāt attālināti no citas valsts, ja darba pienākumu izpilde ir iespējama un darba devējs tam piekrīt? Vai jāveic darba līguma grozījumi?
  • Vai darbiniekam ārvalstī drīkst noteikt pildīt darba pienākumus Latvijas uzņēmuma darba laikā neatkarīgi no laika joslu maiņas?
  • Vai periods, kurā darbinieks atbilstoši tā atrašanās vietas pulksteņa laikam veic darbu naktī, jāuzskaita un jāapmaksā kā nakts darbs?"