Iepriekšējā publikācijā aplūkojām darbinieka atlaišanas procesu un svarīgus praktiskos aspektus, kā arī jau ieskicējām, ka darba līguma uzteikums var būt saistīts ar darbinieka uzvedību. Aplūkosim šos uzteikuma pamatus "zem palielināmā stikla"!

Šajā rakstā analizēsim pirmos piecus Darba likuma (DL) 101.panta 1.daļā norādītos darbinieka atlaišanas pamatus.

Būtiski pārkāpumi

DL 101.panta 1.daļas 1.punktā paredzēta iespēja uzteikt darba līgumu, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai darba kārtību. Lai piemērotu šo uzteikuma pamatu, darba devējam vienlaikus jākonstatē šādi elementi:

  • ir pārkāpts darba līguma vai darba kārtības nosacījums, piemēram, darbinieks ilgstošu laika posmu devies prom no darba vietas par divām stundām agrāk;
  • pārkāpums izdarīts bez attaisnojoša iemesla, piemēram, darbinieks devies prom no darba vietas par divām stundām agrāk, nav informējis un nav saskaņojis to ar darba devēju, vēlāk nav paskaidrojis arī iemeslus;
  • izdarītais pārkāpums ir būtisks, piemēram, darbinieks devies prom no darba par divām stundām agrāk, nav par to informējis darba devēju, nav apmeklējis nozīmētu tikšanos ar klientu un tādējādi darba devējs ir zaudējis klientu vai nav saņēmis no šī klienta gaidīto peļņu.