Ņemot vērā, ka nesen stājušās spēkā Darba likuma (DL) izmaiņas, kas tostarp ietekmē arī pārbaudes laika noteikšanu, atgādināsim, vai ir kādas situācijas, kad pārbaudes laiku var noteikt atkārtoti? Piemēram, vai tad, ja darbinieku paaugstina amatā, nosakot jaunus pienākumus, darba devējam ir iespēja pārbaudīt viņa spējas un atbilstību šī darba izpildei?

DL 46.panta 1.daļā noteikts, ka, noslēdzot darba līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai. Arī juridiskajā periodikā norādīts, ka pārbaude ir nozīmīga ne tikai darba devējam, lai, pirmkārt, viņš noteiktā (ilgākā) laika posmā kopējā sadarbībā noskaidrotu, vai darbinieks ir piemērots noteiktajam darbam un vai ir nozīme darba tiesiskās attiecības turpināt, un, otrkārt, lai darba devējam būtu iespējams vienkāršāk un ātrāk izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja darbinieks nolīgtajam darbam neatbilst. Pārbaude ir nozīmīga arī darbiniekam, lai noskaidrotu, vai šis darbs un kolektīvs viņam patiks, vai viņš spēs veikt nolīgto darbu, vai tas viņam būs piemērots. Turklāt pārbaudes laiku darbinieks var izmantot, lai pierādītu darba devējam, ka ar šo darbu labi spēj tikt galā un ir vērts darba tiesiskās attiecības ar viņu turpināt.