Saslimstība ar arodslimībām Latvijā ar katru gadu pieaug. To var skaidrot ar apstākli, ka palielinājusies gan nodarbināto, gan ārstu izpratne un informētība par darba izraisīto veselības traucējumu sekām, arodslimībām, to diagnostikas iespējām, kā arī apdrošināšanas atlīdzības iegūšanas iespējām no valsts, – par šiem jautājumiem arī "parunāsim".

Lai gan ir uzlabojusies izpratne par darba aizsardzības un sociālās apdrošināšanas normatīvo aktu piemērošanu, kas rada iespēju nodarbinātajam būt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, saņemot kompensāciju par darba apstākļu izraisītiem veselības traucējumiem, tomēr joprojām lielāko daļu arodslimību atklāj novēloti un ielaistās stadijās, kas nenovēršami noved pie invaliditātes un neļauj cilvēkam atgriezties darbā.

Tas nozīmē, ka nodarbinātajiem ir bijuši veselības traucējumi jau ilgi pirms tam, kad tie konstatēti un radušās aizdomas par to saistību ar darba apstākļiem. Ja veselības traucējumu izcelsmē laikus netiek atpazīta kaitīgo darba faktoru iedarbība un nodarbinātais joprojām strādā šādos apstākļos, viņa veselības stāvoklis pakāpeniski turpina pasliktināties līdz brīdim, kad var iestāties invaliditāte.