Aplūkosim, kāda ir arodbiedrības būtība, vai darba devējs darbiniekiem var aizliegt apvienoties arodbiedrībā, kādas ir arodbiedrības tiesības un kas darba devējam jāņem vērā, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs!

Bieži vien darba devējiem, izdzirdot, ka darbinieki plāno veidot arodbiedrību vai kāds darbinieks ir arodbiedrības biedrs, rodas bažas, ka darbinieku arodbiedrība varētu negatīvi ietekmēt darba devēja attīstības plānus un bremzēt kādus procesus uzņēmumā. Tomēr darbinieku arodbiedrība nav jāuztver kā apdraudējums darba devējam, bet gan jāizprot tās būtība un jācenšas rast iespējami labāku sadarbības modeli.

Arodbiedrības būtība

Arodbiedrība saskaņā ar Arodbiedrību likuma (AL) 3.pantu ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. Arodbiedrība, sadarbojoties ar darba devēju, sekmē tās biedru interešu aizsardzību.