Darba likums nosaka aizliegumu darba devējam uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – pirms arodbiedrības piekrišanas saņemšanas. Vai arodbiedrībai ir pienākums pamatot savus lēmumus? Un kāda ir arodbiedrības atbildība gadījumā, ja tās lēmuma dēļ darba devējam ir radušies zaudējumi?

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādos darba līguma uzteikuma gadījumos nepieciešama arodbiedrības piekrišana.
  • Cik ilgā laikā arodbiedrībai jāinformē darba devējs par savu lēmumu.
  • Vai darba devējs var uzteikt darba līgumu, ja nav saņemta arodbiedrības piekrišana.
  • Kāda ir arodbiedrības atbildība par pieņemto lēmumu.